Het bestuur van Artivaria

Voorzitter: Theo Haffmans 030 – 2380604
Penningmeester: Dirk Kruit
Secretaris: Ingeborg van der Tweel
Algemeen lid: Ietje de Coo

Website

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties m.b.t. de website, stuur dan een mail naar: artivaria.website@gmail.com
De website wordt bijgehouden door Wendelke.

Begeleiders

Thea Grootenboer (website Thea Grootenboer)
Theo Briggeman (website Theo Briggeman)
Mariëtte Bakker

Theme: Overlay by Kaira